Volwassen Persoonlijkheidsstoornis / Narcisme

Hier nog wat leesvoer voor slachtoffers die last hebben van personen die hun leven verzieken.

https://www.mentaalbeter.nl/Pages/nl-NL/Volwassen-Persoonlijkheidsstoornis/Narcisme

Een narcist in gezelschap……

“Mijn man zei vandaag dat hij nu begrijpt hoe mijn angst voor mijn moeder is ontstaan. Hij heeft bij die confrontatie vorige week pas voor het eerst echt gezien hoe allesoverheersend agressief mijn moeder kan zijn. Hij had haar natuurlijk wel boos gezien en het nodige van mij gehoord, maar nu vond bij haar echt psychisch gestoord. Hij kent haar al ruim 26 jaar en toch heeft ze dat altijd kunnen verbergen. Ik dacht dat hij wist hoe erg het was, maar kennelijk gaat het altijd zo geniepig dat hij het nooit gezien heeft. Terwijl het voor mij gewoon meer van hetzelfde was… Ik ken haar niet anders als zo agressief. Ik was totaal niet verbaasd. Gek hoe misleidend het gedrag van een n is. Zelfs voor degenen die er toch dichtbij staan. ..”

Dit is nu precies wat mijn N.dochter ook altijd deed.

In gezelschap de onschuld spelen, maar met haar slachtoffer, de andere dochter, ruzie maken etc. etc.

Hoe herkenbaar he?

Wat is een narcistische persoonlijkheid en waarom is het abnormaal?

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik lees net ergens de volgende site.

Voor mensen die last hebben van een persoon met deze stoornis.

Neem de tijd om te lezen. Zeer interessant.

http://www.how-psychology-tests-brain-injury.com/narcistische-persoonlijkheid.html

Destructieve relaties op de schop, door Jan Storms

Een destructieve relatie kan iedereen overkomen. Een geestelijke stoornis is niet altijd aan de buitenkant te merken. Destructieve mensen – psychopaten – doen zich meestal mooier voor dan ze zijn. Psychopathie is een diepe geestelijke stoornis, met als hoofdkenmerk: een ernstig verstoord geweten. Psychopathie is wijdverbreid, wordt sterk onderschat en richt grote maatschappelijke schade aan. Destructieve relaties informeert u over wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, geeft technieken om je ertegen te beschermen en aanwijzingen voor herstel van schade die jij zelf, of iemand in je omgeving, hebt opgelopen. Bijzondere aandacht is er voor kinderen die in een afhankelijkheidsrelatie tot een psychopaat verkeren. Het boek besluit met tips voor hulpverleners en aanbevelingen gericht op preventie.

Psychopatisch gedrag herkennen, je ertegen beschermen en schade herstellen

Jan Storms is leraar in de vedische kennistraditie, de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India. Hij spreekt, schrijft, dicht en begeleidt mensen. Hij richt zich vooral op de mogelijkheden tot positieve ontwikkeling van het bewustzijn en maakt daarbij gebruik van de verworvenheden van de moderne en van de vedische psychologie. De aanleiding voor het schrijven van dit boek vormden de ervaringen van hemzelf en anderen met mensen voor wie elke vorm van reële positieve ontwikkeling moeilijk of uitgesloten bleek en de zeer schadelijke impact van hun gedrag op mensen in hun omgeving. www.storms.org

Destructieve relaties op de schop
Psychopathie herkennen en hanteren
Door: Jan Storms
ISBN: 97890 202 03592
GexefllustreerdBlz.: 248Paperback

KINDEROMBUDSMAN, belangrijk voor kinderen

Vechtscheidingen, kind kan ook de Kinderombudsman inschakelen

Het volgende zou mijn N.dochter hebben kunnen gezegd…..

 

“Ik was een mooie baby, maar in het ziekenhuis hebben ze mij verwisseld”.

 

De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis (De Viersprong)

Hier weer wat leesvoer.

http://www.deviersprong.nl/aandoeningen/de-narcistische-persoonlijkheidsstoornis.html

 

 

KINDERMISHANDELING

 

http://www.watkanikdoen.nl/

Hier staat wat je ‘kunt’ doen bij kindermishandeling.

Lees bovenstaande link eens door.

http://www.steunpunthuiselijkgeweld.nl/

Deze link gaat over huiselijk geweld.

Lees hier wat u kunt doen als buitenstaander.

 

Flevoland:

http://www.huiselijkgeweldflevoland.nl/client/2/?websiteid=2&contentid=238

Dit geldt voor Flevoland, maar ik neem aan, dat als je dit 0900 nummer belt, je ook info of een telefoonnummer kunt krijgen van steunpunten in andere provincies.

 

Website over sociopaat

http://mensen.wordpress.com/2007/01/17/sociopaat/

Het NRC gaf op 18 oktober 2000 een betere beschrijving van de sociopaat:

De sociopaat heeft een glanzende buitenkant maar is verdorven van binnen. Gladde bolster, rotte pit. Soepel pratend, complimenterend, verdekt dreigend, gespeeld teleurgesteld maar vooral heel erg charmant praatxa0hij iedereen om. Iedereen wordt door hem ontwapend. Een goede sociopaat is niet alleen leuk om naar te kijken, hij is ook subversief omdat hij het sociale systeem gebruikt in plaats van ontkent.

nrc.nl

 

 

 

 

Verhaal hoogopgeleide vrouw: "Mijn ex heeft me gehersenspoeld"

Artikel uit Opzij van 5 mei 2011.

 

Nora (42), arts, verteld haar verhaal:

 

“Mijn ex heeft me gehersenspoeld”x9d.

De attente, geestige medestudent bleek een psychopaat die haar geestelijk mishandelde.

Hoe kon een hoogopgeleide vrouw als zij zoiets laten gebeuren?

 

Mijn drijfveer om dit verhaal te vertellen is dat er veel te weinig aandacht is voor psychische mishandeling van hoogopgeleide vrouwen door een hoogopgeleide man. Mensen geloven mijn verhaal vaak niet. Hoe kan het dat een vrouwelijke arts zoiets afschuwelijks overkomt? Zij is toch slim? Maar toch ben ik de prooi geworden van een psychopaat. Ik trouwde zelfs met hem en kreeg een dochter van hem. En hoewel ik alweer negen jaar van hem ben gescheiden, maakt hij me nog steeds het leven zuur.

 

Het belangrijkste kenmerk van psychopaten is dat ze ervan genieten om iemand kapot te maken.

Daarbij hebben ze een zesde zintuig voor een geschikte prooi. Dat zijn zonder uitzondering mensen die gevoelig, kwetsbaar en niet assertief zijn;xa0eigenschappen die ook op mij van toepassing zijn.

Toen ik mijn ex, een medisch specialist, op mijn 19de leerde kennen, had ik een totaal gebrek aan zelfvertrouwen. Dat had te maken met mijn moeilijke jeugd.

Mijn moeder, die mij in haar eentje opvoedde, was zelf zo onzeker en angstig dat ze mij niet kon leren hoe je voor jezelf kunt opkomen. Ik werd op school gepest, onder andere vanwege het litteken van een grote wijnvlek op mijn gezicht en vanwege mijn schuwheid. Ik vond het dus helemaal geweldig dat voor het eerst in mijn leven een man belangstelling voor me had, een ouderejaars nog wel, want hij was toen vijfdejaars medicijnen, ik eerstejaars.

 

Hij was aanvankelijk voorkomend en attent, een van de maskers van een psychopaat. In het begin kon ik ook lachen met hem. Maar toen we op mijn 20e gingen samenwonen, begon hij steeds meer controle over me uit te oefenen. Hij belde me talloze keren per dag en wilde niet meer dat ik met vriendinnen uitging. Achteraf onbegrijpelijk dat ik daar in mee ben gegaan, dat ik gedacht heb dat hij zo van me hield dat hij me elke vrije minuut voor zichzelf wilde. Ik zou nu tegen elke vrouw willen uitroepen: als je partner je vriendschappen verbiedt, meteen wegwezen. Het ging van kwaad tot erger. Hij begon me uit te schelden dat ik zo lelijk was als de nacht, dat geen enkele man een vrouw zou willen met zo een lelijk litteken in haar gezicht. Ik geloofde hem. En het vooruitzicht zonder vaste relatie door het leven te gaan, was toen nog veel te angstaanjagend. Bovendien gaf een man in je leven toch status, zeker voor iemand met weinig eigendunk zoals ik.

 

Al snel ontpopte hij zich als seksverslaafd.

We gingen geregeld wel dertien keer per dag met elkaar naar bed, maar ook dat legde ik aanvankelijk uit als liefde. Hij begeerde me toch zo? Terwijl hij totaal niet op mijn genot was gericht en ik me na de zoveelste keer verbeet van de pijn. Verder was hij dikwijls kwaad om niets en kon me dan tijdenlang negeren. Het lag altijd aan mij, nooit aan hem. Nee, “sorry”x9d heb ik hem nooit horen zeggen. Psychopaten kennen zoals bekend geen schuldgevoel. Ik vond zelfs dat hij gelijk had. Ik deed het ook allemaal fout. Ik raakte chronisch depressief. Op mijn 30e was ik zo ver heen dat ik zelfs een paar maanden opgenomen ben geweest. Want hoewel ik inmiddels was afgestudeerd en als bedrijfsarts werkte, had hij me succesvol gehersenspoeld en me ervan overtuigd dat ik helemaal niets voorstelde.

 

Toen ik 32 was, werd ons kind geboren.

Ik mocht haar geen borstvoeding geven want mijn borsten waren van hem. Ik weet zeker dat als een clixebnt mij in diezelfde tijd zou hebben verteld dat haar man haar borstvoeding verbood, ik als bedrijfsarts had gezegd dat ze dit niet zou moeten pikken.

Zo professioneel was ik wel. Ik mocht ook geen warme kruik in de wieg van onze dochter leggen want dat kostte stroom. Ja, hij was ziekelijk gierig, althans voor anderen. Zelf reed hij als medisch specialist in een patserige auto rond. Pas door zijn liefdeloze omgang met onze dochter ben ik gaan inzien dat hij geestelijk niet spoort. Dat hij net als zijn vader, een kille man, geen gen voor empathie heeft. Mijn dochter is ook mijn drijfveer geweest om te durven denken: ik moet bij hem weg.

 

Op mijn 34e heb ik een scheiding aangevraagd.

Ik kreeg meteen een dreigbrief van mijn schoonvader: hoe durfde ik? En mijn ex riep onmiddellijk: jij krijgt onze dochter over mijn lijk mee. Het getouwtrek is toen begonnen. De rechter besloot uiteindelijk tot een co-ouderschap. Maar daar legde mijn ex zich niet bij neer. Hij heeft inmiddels zes keer via de rechter geprobeerd mij als incompetente moeder uit de ouderlijke macht te laten zetten. Hij schermt dan met het feit dat ik op mijn 35e weer helemaal ben ingestort en na een jaar ziektewet in de WAO ben beland. Dat werkt tijdens rechtbankzittingen inderdaad niet in mijn voordeel, al is hij er tot nog toe niet in geslaagd haar bij mij weg te halen.

 

Maar het kost me elke keer weer zoveel negatieve energie om de rechters en de kinderbescherming ervan te overtuigen dat mijn dochter liever bij mij woont dan bij haar vader en zijn nieuwe vrouw, ook al is ze loyaal en blijft ze hopen dat het daar ooit nog eens leuk wordt.

Mijn verhaal dat ik psychisch ben mishandeld, wordt door de rechtbank en kinderbescherming al helemaal niet geloofd. Waar er twee vechten, hebben er twee schuld, zo wordt er geredeneerd. En mijn ex is gewiekst genoeg om zich voorbeeldig te gedragen als dat nodig is.

 

Ik vind het echt onbegrijpelijk dat je in Nederland de ene rechtszaak na de andere tegen je ex mag aanspannen.

Zo komt er nooit rust. Ik ben soms zo wanhopig dat ik een eind aan mijn leven wil maken. Maar dan heeft hij zijn doel bereikt: mij totaal kapot gekregen.

Dus dan houd ik mezelf maar liever weer voor dat ik beter kan blijven vechten voor mezelf en mijn dochter, want zij is mijn alles. Ik wacht nu op de dag dat zij zelf mag beslissen wat zeer wil. En mocht met dit verhaal xe9xe9n vrouw tot inzicht zijn gekomen, dan zou ik al heel blij zijn.